Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Önsöz Nasıl Yazılır Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Önsöz Nedir

Önsöz; uzun bir çalışmayı tamamlayan kişinin tez ya da ödev vb sinin teknik ve bilimsel içeriğinden bağımsız olarak görüşlerini yazdığı bölümdür. Bu bölümde tezini ya da kitabının konusunu tanıtabilir, bu çalışmanın yapılma nedeni ve geçirdiği safhalar anlatılabilir.

Önsöz Nasıl Yazılmalıdır

Kişi bu bölümde, çalışması sırasında bilgi, kaynak vb. yardımı alınan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Bu bölümde, çalışmasını tamamlayan kişi kendisine destek olan, yardım eden öğretmenlerine, ailesine ve arkadaşlarına da teşekkür edebilir. Ayrıca bu bölümde, tez çalışması bilgi, kaynak vb. yardımı alınan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Bu bölümde, çalışmasını tamamlayan kişi kendisine destek olan, yardım eden ailesine ve arkadaşlarına teşekkür edebilir.

Önsöz Örnekleri

Önsöz Örneği 1

Çalışmada, genel ağdaki Türkoloji ile ilgili ağ sayfalarının taranması ve bu ağ sayfalarından Türkçe, Türkçenin Grameri, Türk Lehçeleri, Türkçenin Dönemleri, Türkçenin Sorunları gibi, alana yönelik verileri bulunan ağ sayfalarını ve yine alana yönelik bilgisayar yazılımlarının bulunduğu ağ sayfalarını tanıtmak, duyurmak amaçlanmıştır.
 
Bilgisayar ve internet bugün bilgiye en çabuk, en kolay ve en ucuz yoldan ulaşmanın vazgeçilmez araçlarıdır. Bir sayfalık bir metni bir dilden bir dile, yahut bir alfabeden başka bir alfabeye çevirmek birkaç dakikada tamamlanabiliyor ve çevrilen bu metin birkaç dakika içinde dünyanın öteki ucundaki alıcıya ulaştırılabiliyor.
 
İşte böyle bir sanal ortamda, evrensel dil kisvesine bürünen İngilizcenin yeri tartışılamaz. Ancak son birkaç yüzyıl içinde teşekkül eden ve türetmeye uygun olmayan bir dil olan İngilizcenin karşısında köklü ve matematiksel bir dil olan Türkçe bu sahada ne gibi bir gelişme gösteriyor, ne gibi sorunlarla karşılaşıyor ve ne gibi çözümlere ihtiyacı var…

İşte bu hususta çalışmamızın temel aldığı nokta da kendini belli ediyor. Türkçe genel ağ ortamında ne gibi bir ilerleme kaydediyor ve bu ilerlemeye kimlerin katkısı oluyor?
 
Çalışmama İngilizcenin genel ağdaki durumunu belirterek başlamak Türkçenin genel ağda nerede olduğunu görmemize yardımcı olacaktır. Bu nedenle çalışmaya İngilizcenin durumunu belirterek başlamak daha uygun olacaktır. Daha sonra ise genel ağda bulunan Türkoloji ile ilgili sayfaların ne içerikte oldukları, Türkçeye ne gibi bir yarar sağladıkları ve bu ağ sayfalarını kimlerin yaptıklarını belirten araştırmamız olacaktır.

Bu ağ sayfaları, sayfaların muhtevasına ve niteliğine göre tasnif edilerek verilmiştir. Çalışmada, Türkçe içerikli, Türk Lehçeleri ile ilgili ve yabancı ülkelerdeki Türkçe ile ilgili ağ sayfaları bulunmaktadır.
 
Çalışmamın not için değil, öğrenmek için olduğunu idrak ettiren değerli hocam Prof. Dr. İbrahim Şahin’e, aramızda mesafeler olmasına rağmen e-posta ile bana destek olmaya çalışan değerli hocam Doç. Dr. Mehmet Kara’ya ve benden yardımlarını, desteğini, sabrını ve bilgisini esirgemeyen değerli hocam Yard. Doç. Dr. Ahmet Karadoğan’a teşekkürü bir borç bilirim.

Önsöz Örneği 2

Sevgili öğrenciler
... Dergisi yayınlarından çıkan bu kitap orta öğretim ve lise müfredatı doğrultusunda yeni sınav sisitemine uygun olarak hazırlanmıştır.İki kitaptan oluşan coğrafya serisinin bu ikinci kitabı YGS ve LYS konularını kapsamaktadır.
Simetrik Öğrenim Tekniği adını verdiğimiz konu anlatım tarzıyla hazırlanan bu kitapta anlatılan konularla ilgili olarak üniversite sınavlarında çıkmış sorular çözümleriyle birlikte verilmiştir.Böylece o konuyla ilgili çıkan soruların niteliği ve niceliği hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.Bölüm sorularındaki testlerde üniversite sınavlarındaki sorulara paralel olarak hazırlanmış sorularla kanun tamamen öğretilmesi
hedeflenmiştir.Ayrıca kanunun pekiştirilmesi için bölüm sonlarına etkinlikler konulmuştur.
Bu kitabın,sizleriCoğrafya dersinden YGS ve LYS ‘ye eksiksiz bir şekilde hazırlanacağına inanıyoruz.
Başarılarınızın sürekli olması dileğiyle.

Soru: Şiir kitabı önsözü nasıl yazılır
Mesaj: Şiir kitabı önsözü nasıl yazılır örneklerle anlatırmısınız.Önsöz Nasıl Yazılır Resimleri

 • 26
  Önsöz Örneği 3 yıl önce

  Önsöz Örneği

Önsöz Nasıl Yazılır Sunumları

 • 5
  Önizleme: 1 yıl önce

  Ön Söz Örnekleri (Word)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Önsöz Örneği 1:ÖNSÖZBu tez çalışmasında Türkiye’de toplumsal değişimin çalışma ilişkileri üzerinde etkilerini ve tarihsel süreçlerini devamında sendikacılığın doğuşunu, gelişimini ve Türkiye’de kat ettiği aşamaları dönemlere ayırarak incelenmek istenmiştir. (Bu kısımlar istenirse, tez konusundan kısmını biraz daha genişletebilir). Öncelikle tez konusunu seçerken isteklerimi göz önünde bulundurup bana yardımcı olan tez danışmanım Prof. Dr./Doç.Dr./Öğr. Gör.  vb.  teşekkürlerimi sunarım. gibi,  kaynak aramak için yardım talep ettiğim Ankara’da faaliyet gösteren Türk-İş ve Eğitim-Sen sendikaları yönetim kurulu üyelerine ve bu zorlu tez sürecinde benden desteğini bir an için bile esirgemeyen değerli arkadaşım,  Hakan  CAN’a,   tüm eğitim hayatım boyunca benden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen her zaman yanımda olan sevgili aileme teşekkürlerimi bir borç bilirim.  Bu kısım duruma göre daha da uzatılabilir.İl, Ay Yıl                                                                                                                                                                                                                                     Ad SOYADÖnsöz ÖrneğiÖNSÖZBu çalışmada m-pazarlamaya ilişkin tüketici tutumunu belirleyen faktörlerin etkisi araştırılmıştır. Mobil Pazarlama Birliği (The Mobile Marketing Association-MMA) mobil pazarlamayı; marka ve son kullanıcı arasında ki iletişimin mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilmesi olarak tanımlamaktadır.Mobil Pazarlama Birliği (The Mobile Marketing Association-MMA) mobil pazarlamayı; marka ve son kullanıcı arasında ki iletişimin mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilmesi olarak tanımlamaktadır. Günlük hayatta en çok kullanılan mobil cihazın cep telefonu olması sebebiyle araştırmada özellikli olarak cep telefonları üzerinden uygulanan pazarlama faaliyetleri dikkate alınmıştır.Tez çalışmamda planlanmasında, araştırılmasında, yürütülmesinde ve oluşumunda ilgi ve desteğini esirgemeyen, engin bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım, yönlendirme ve bilgilendirmeleriyle çalışmamı bilimsel temeller ışığında şekillendiren sayın hocam Prof. Dr. /Doç. Dr.  veya Öğr. Gör. Ad SOYAD’ sonsuz teşekkürlerimi sunarım.Ad SOYADİL-TARİH (İSTANBUL 2015 )TEŞEKKÜRBu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, iki yıl boyunca değerli bilgilerini bizlerle payşalaşan, kullandığı her kelimenin hayatıma kattığı önemini asla unutmayacağım saygıdeğer danışman hocam; Yrd. Doç. Dr. Adem SOLAN’a, çalışmam boyunca benden bir an olsun yardımlarını esirgemeyen arkadaşım Suna YILMAZ ve çalışma süresince tüm zorlukları benimle göğüsleyen ve hayatımın her evresinde bana destek olan değerli ablam Suzan YILMAZ’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.Trabzon 2016                                                                                                                                                                                                                                         Tuğçe YILMAZÖnsöz ÖrnekleriÖNSÖZKonjoktürel dalgalanmaların temel nedenlerinden biri olarak gösterilen iktisadi şokların ekonomiyi nasıl etkilediği, iktisatçılar tarafından araştırılan önemli konulardan biri olmuştur. Çeşitli makroekonomik modeller konuya ilişkin farklı görüşlere sahip olmakla birlikte, konjonktürel dalgalanmaların talep yanlı şoklardan kaynaklandığı ve iktisadi şokların üretim düzeyi üzerindeki etkilerinin geçici olduğu yönünde geleneksel bir görüş bulunmaktadır. Ancak 1980’li yıllardan itibaren, dalgalanmaların kalıcı bir olgu olabileceği ve stokastik trendden kalıcı sapmalar sergileyebileceği düşünülmektedir.Bu anlamda iktisadi şokların reel makroekonomik değişkenler üzerindeki olası etkilerinin sürekli olup olmadığı, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren iktisat literatüründe önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Yapılan ampirik çalışmalar genellikle yabancı ülke ekonomilerine ilişkin olmakla birlikte, Türkiye ekonomisi için bu konuda yapılmış birkaç çalışmanın olması konunun önemini daha da arttırmaktadır.Çalışma konusunun belirlenmesinde ve çalışmanın hazırlanma sürecinin her aşamasında bilgilerini, tecrübelerini ve değerli zamanlarını esirgemeyerek bana her fırsatta yardımcı olan değerli hocalarım Sayın Prof. Dr. XXX YYY ve Prof. Dr. AAA BBB’a teşekkürü bir borç bilirim.Öğenci Adı SOYADI  TEŞEKKÜRBu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, değerli bilgilerini benimle paylaşan, kendisine ne zaman danışsam bana kıymetli zamanını ayırıp sabırla ve büyük bir ilgiyle bana faydalı olabilmek için elinden gelenden fazlasını sunan her sorun yaşadığımda yanına çekinmeden gidebildiğim, güler yüzünü ve samimiyetini benden esirgemeyen ve gelecekteki mesleki hayatımda da bana verdiği değerli bilgilerden faydalanacağımı düşündüğüm kıymetli ve danışman hoca statüsünü hakkıyla yerine getiren Yrd. Doç. Dr. aaaa YILMAZOĞLU’na teşekkürü bir borç biliyor ve şükranlarımı sunuyorum. Yine çalışmamda konu, kaynak ve yöntem açısından bana sürekli yardımda bulunarak yol gösteren ve gelecekteki hayatında çok daha başarılı olacağına inandığım kıymetli Arş. Gör. Özlem TUNCAYER’e de sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca kıymetli zamanını benim hazırladığım bitirme projesine ayırıp değerlendireceği için ve üniversite hayatımın bu son döneminde bana kattığı her bilgi için Prof. Dr. Neslihan ÇORAK’ye teşekkürü borç bilirim.Teşekkürlerin az kalacağı diğer üniversite hocalarımın da bana 4 yıllık üniversite hayatım boyunca kazandırdıkları her şey için ve beni gelecekte söz sahibi yapacak bilgilerle donattıkları için hepsine teker teker teşekkürlerimi sunuyorum Vve son olarak çalışmamda desteğini ve bana olan güvenini benden esirgemeyen Hakan BAŞ’a ve beni bu günlere sevgi ve saygı kelimelerinin anlamlarını bilecek şekilde yetiştirerek getiren ve benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen bu hayattaki en büyük şansım olan aileme sonsuz teşekkürler.Meçhul BİLİNMEZÖNSÖZEkonometrik ve sosyal açıdan toplumun yaşam kalitesini artırarak ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek, gelişmekte olan ülkelerin temel hedeflerinden bir tanesidir. Ekonomik kalkınmayı hedefleyen kalkınma planlarının temel unsurlarından birisi de eğitim hedefleridir. Çünkü eğitim seviyesi gelişmiş olan bir toplumda ekonomik kalkınma yüksek olacaktır ve toplumun refah seviyesi daha da yükselecektir.Bu çalışmada, ekonomik kalkınmada eğitimin önemi üzerindeki etkileri açısından etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmanın konusunun belirlenmesinde ve hazırlanma sürecinin her aşamasında değerli bilgilerini ve zamanını benden esirgemeyerek her fırsatta çalışmamla yakından ilgilenen, eleştirileriyle yol gösteren danışman hocam ŞÜKRAN KAHVECİ‘ ye ve Abim Orhan YILMAZ’a teşekkür ve minnetimi özellikle belirtmek istiyorum.Sinem İNCEERİstanbul 2017

Önsöz Nasıl Yazılır Videoları

 • 5
  1 yıl önce

  önsöz (teşekkür), içindekiler, simgeler, şekiller, tablolar ve diğer dizini

 • 1
  1 yıl önce

  Giriş nasıl yazılır

Önsöz Nasıl Yazılır Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Önsöz Nasıl Yazılır Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Önsöz Örneği
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)